Sahiifaminge dughaaṭum baring

Sahiifaminge kaman baring - maslan dishming yaa qhaas yoorkoming - mamar muuto qhaa leel api. Akhole ek bayaan echabaan, harpuċe ċhirulo. Taaki ma han han bar damayalṣ maamaiman.

Eguċarase faharist A

Thumbnail image

Eguċarase faharist B

Thumbnail image

Eguċarase faharist C

Thumbnail image

Eguċarase faharist D

Thumbnail image

Eguċarase faharist Ḍ

Thumbnail image

Eguċarase faharist E, Ee

Thumbnail image

Eguċarase faharist F

Thumbnail image

Eguċarase faharist G

Thumbnail image

Eguċarase faharist Ġ

Thumbnail image

Eguċarase faharist H

Thumbnail image

Eguċarase faharist I

Thumbnail image

Eguċarase faharist J

Thumbnail image

Eguċarase faharist K

Thumbnail image

Egucarase faharist Kh

Thumbnail image

Eguċarase faharist L

Thumbnail image

Eguċarase faharist M

Thumbnail image

Eguċarase faharist N

Thumbnail image

Eguċarase faharist O

Thumbnail image

Eguċarase faharist P

Thumbnail image

Eguċarase faharist Ph

Thumbnail image

Eguċarase faharist Q

Thumbnail image

Eguċarase faharist X

Thumbnail image

Eguċarase faharist R

Thumbnail image

Eguċarase faharist S

Thumbnail image

Eguċarase faharist Ś

Thumbnail image

Eguċarase faharist T

Thumbnail image

Eguċarase faharist Th

Thumbnail image

Eguċarase faharist U

Thumbnail image

Eguċarase faharist W

Thumbnail image

Eguċarase faharist Y

Thumbnail image

Eguċarase faharist Z

Thumbnail image
Share