Sahiifaminge dughaaṭum baring

Sahiifaminge kaman baring - maslan dishming yaa qhaas yoorkoming - mamar muuto qhaa leel api. Akhole ek bayaan echabaan, harpuċe ċhirulo. Taaki ma han han bar damayalṣ maamaiman.

Eguċarase faharist A

 

Eguċarase faharist B

Eguċarase faharist C

Eguċarase faharist D

Eguċarase faharist Ḍ

Eguċarase faharist E, Ee

Eguċarase faharist F

Eguċarase faharist G

Eguċarase faharist Ġ

Eguċarase faharist H

Eguċarase faharist I

Eguċarase faharist J

Eguċarase faharist K

Egucarase faharist Kh

Eguċarase faharist L

Eguċarase faharist M

Eguċarase faharist N

Eguċarase faharist O

Eguċarase faharist P

Eguċarase faharist Ph

Eguċarase faharist Q

Eguċarase faharist X

 

Eguċarase faharist R

Eguċarase faharist S

Eguċarase faharist Ś

Eguċarase faharist T

Eguċarase faharist Th

Eguċarase faharist U

Eguċarase faharist W

Eguċarase faharist Y

Eguċarase faharist Z