Ha

Burushaski Baaṣ Yaarkiṣ Etase gane Website

Maqsat

Gute Burushaski website-e maqsat Burushaski baaṣ ke Burusho saqaafat destaẏas daa ek chaarulum zamaanaa hisaapaṭe yaarqiṣ etas bila. Gutee gane mii meemanum ċe yaṣki Burusho room umanċe mayaan. Gute website-ṭe Buruashaski baaṣe usko booliming yaani Hunzo, Nager daa Yasine Burushaskilo mawaad shaamil bila. Mii nazarulo albata Urdu ke Aṅgiriizi baaṣing ke zaruuri biċan, bese ke ek taaliim ke technology-e baaṣing biċan. Ama mimiki baaṣ daa miimo saqaafat zinda oosas daa ek yaarqiṣ etas miimo shinaaqht ke qhoshie gane zaruuri biċan.

Mawaad

Gute Burushaski baaṣe website-lo ma Urdu yaa Aṅgiriizi ke damshi etas maamaibaan. Khole qadiime bilum mawaade kaa kaa chaarulum kheenulo tayaar manum mawaad ke shaamil bila. Guke harang mazahabi mawaad ke bila daa duniaawi mawaad ke, maslan suuphiaana kalaam, gharing ke minashing. Gute mawaadulo girminuminge kaa kaa audio, video daa tasbiiring shaamil biċan. Khok ċum ilaawa khole Burushaski-Aṅgiriizi luġate link ke mayachuman.

 

Gute dishulo mi maa gane beshal-beshal thoṣ mawaad ke eqarashume nichan, daa baaṣe hawaalaaṭe manaas thoṣ risarch ke daa thuming prograaming ċum ke heṣ mauruṭase chamaaṭ echan. Maa mimaċum besan dugharusas manii ke, yaa mawaade baaraulo besan mesas manii ke meer nukirmin dooċas maamaibaan. Mumkin bila, ke mawaad ċum besan mamar pasan api. Mi etulo har han rai ċe riza apaan ke, ama baaṣe taraqie gane mama ċum et khole eqarashabaan.

Burushaski baaṣe gane mimaċum ilaawa hole thuming website-ing ke biċan. Mii teei seyabaan ke ek uyoone uimo dismingulo baaṣ yaarqiṣ etase duro echan. Mii dak ooshabaan ke Hunzo, Nager daa Yasine Burushoe hihine kaa gaṭi numan uyamkuṣaṭe uimo gute a-buṭ meen baaṣe c̣haamo juan qadar echuman, gute website eesuljayase gane mapachi bilum mawaad meer dooshuman daa gute website-e daltaskuṣe gane meer shalda-hamas ke echuman.

Mii baaraulo

Mi Burushaski baaṣulo dilchaspi oosasho ham-qhiaal sisik baan. Mi harang  Burushaski lo durginumisho, Pakistan ċum holum sis daa uu-umiki Burushaski gharaasho sis ke baan. Mii (BLS – Burushaski Language Services) gute gaṭikuṣ qaanuuni tooraṭe na componian bila na daa thum idaaraan. Mii ċhankimo gute meen baaṣ yaarqiṣ etase qhimoorulo gaṭi numan duro echabaan. Baaṣ raćheeṣ etase qhimoor buṭ kheen ċum Burusho akaabirtinge daa thoṣ nasale ke mehsuus echaan.

Urdu ke Aṅgriizi baaṣingulo taaliim ganase kaa kaa miimo baaṣ daa thuming yoorkoming raćheeṣ oosas ke buṭ zaruuri bila. Baaṣ raćheeṣ etase gane baaṣ gaṭi netan website-ṭe phareesh etas meeibila. Altoulum, baaṣaṭe jadiid science-e usuulinge mutaabiq tehqiiq etas bila. Daa iskiulum, Burushaski baaṣ chaarulum taraqi-yaaphta mashiiningaṭe (computer ke mobile) girminas ċe yaṣki etas bila. Gute ċhirulo Burushaski baaṣ girminase han tariqaanaṭe ue booliming gaṭi otas bila.

Mii mamar gute website barenasar qau echabaan, ke ma baar baar akholar zhuin, bese ke kheene kaa kaa akhole thoṣ chizing yeeshuman, amik ċum ma puurkum faaida ganas maamayabaan. Daa mimar girminas ke daawat bila. Shurayeesh mamanin!

Burushaski Baaṣe Ham-qhiaal Sis yaani Burushaski Language Services (BLS)

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.