Girminase tariiqang

Burushaski European harpuċaṭe girminas:

Mi khole Burushaski Roman harpuċaṭe girminase gane qaida osuman, et Burrom 1, 2, yaa 3 keyboards-e kaa mumkin bila. Daa etulo gute ke mashabaan ke belaṭe keyboard computeraṭar osas bila. Gute duro girminase tariiqaa feesila api (khot Burusho jamaate zhual bila). Albata itee kaa chaarulum girminas Windows computeraṭe mumkin bila, ite qhaaṣingar ke besan uyoon computers daa mobile phone gane ke miriingulo meimi. Link Angreezi gute ii siteaṭe bila, duro oomanas ke, Burrom keyboarde gane info@burushaski-ls.com ċum ma email address nusen dumaras bila.

Burushaski Urdu harpuċaṭe girminas:

Muu tayaar bila (gaṭi ne Rahmat Aziz Chitrali daa SIL ċum) - Keyman 11e kaa ma Burushaski Research Academy tariiqaa keyboard oosas maamayan.

Android Mobaile gane: Tafsiile bayaan tasbiiringe kaa ma kholum yanas maamaibaan ke. Yaare qhulaasa bila:

Playstore => Install Keyman 11 => Settings => System(s) => Language & Input => ʼKeymanʼ Default Keyboard maniṣ => „duniyaa“ tak istimaal etas baaṣing badal etase gane => Download Burushaski Keyboard, Keyman ċum => Angreezi ċum Burushaskiar badal etasar „duniyaa“ tak thoṣ istimaal etas.

Windows computere gane, MAC computere gane, iPade gane, daa iPhone gane: Tafsiile bayaan tasbiiringe kaa ma kholum yanas maamaibaan ke.

 

Local ceiling primary.jpg
Share