Thoṣ baring

Khole websiteaṭe thoṣ chiizinge baaraulo mamar taqpa echan.

Iljum hisaulo thoṣ chiizing:

 • Mehrban Shikari: 14 - Pariting Gheiċas ke Huruṭase Qisa (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Touseef Abbas: Lorimer ċum gaṭi etum Look Minashing 3.10 - Buzur Jamhuur ke Alqash Waziir (Dimeyalase gane, Yoorkoe Minashing, Eguċarase faharist 6)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 5 - Hazrat Haajira daa Hazrat Ismaaiil (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 6 - Kaaṭ-waada pusuas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Touseef Abbas: Lorimer ċum gaṭi etum Look Minashing 3.11 - Buzur Jamhuur ke Alqash Waziir (Dimeyalase gane, Yoorkoe Minashing, Eguċarase faharist 6)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 7.1 - Isken sujokum oosho (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 7.2 - Hazrat Ibraahiime Saduum shaare gane buyat etaskuṣ (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Mehrban Shikaari: 15 - Hiles ke Duichooe imi (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 8.1 - Qhudaaye Saduum daa Amuura shaar bim-apim etas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 8.2 - Hazrat Luut daa ine yugushanċ (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Shukr Ali: 16 - Bilashoar maari uuwas (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 9 - Hazrat Ibraahiim daa Abimalik tham (Dimeyalase gane, Sahiifaming)

Gute hisaulo thoṣ chiizing:

 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 10.1 - Hazrat Ishaaq dimanas daa Hazrat Haajira daa Hazrat Ismaaiil haa ċum hole guwas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 10.2 - Biir-Sabaulo kaaṭ-waada pusuwas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Qurban Ali: 17 - Thame meherbaani (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 11 - Qhudaaye Hazrat Ibraahiim ċum imtihaan ganas daa Nahuure Yua (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Shaban Ali: 18 - Mayalguse chagha (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Shaban Ali: 19 - Soonikooṭum diwaaki (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Farman Ali: 20 - Jinane kaa chal (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 12 - Hazrat Saara daal manaas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 13.1 - Hazrat Ishaaqe Gar 1 (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 13.2 - Hazrat Ishaaqe Gar 2 (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 13.3 - Hazrat Ishaaqe Gar 3 (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Farman Ali: 21 - Ćhiṣe gus ke sindaa gus (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Ghulam Abbas: 22 - Biṭan Qhimiitoe piishangooiming (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
Gute hisaa maafuuz etase gane baring:
yaṭkuin duroe uyum ine
zhangguin thame afsar
ḍakaalo ćhumare dusċak hirum etas ine
harakin tham epachi hariip egharas ine
akaabirting buzurgisho
ċon ghulaam
rac̣hoono rac̣, ċar

Iljum update: 20 September 2021

Burushaski Baaṣe Qhidmaat (BLS)

Ganesh old city mosque primary.jpg