Thoṣ baring

Khole websiteaṭe thoṣ chiizinge baaraulo mamar taqpa echan.

Thoṣ chiizing:

  • Hazrat Iisaa 23 - 24 (Sahiifaming, Egucarase faharist 1)
  • Jandaariśo, phamol ke ṣapikuce uiikićiṅ (Luġat)
  • Daa Sahiifamiṅe Duġaaṭum Bariṅ
  • Nagare Look Nimashing
  • Sahiifamiṅe Dughaaṭum Bariṅ, thoṣ bariṅ
  • Kisare Minas (Yoorkoe Minashing, Egucarase faharist 6)
  • Lorimere gaṭi etum alto-altar look minaśiṅ (Yoorkoe Minashing, Egucarase faharist 6)
Gute hisaa maafuuz etase gane baring:
har adult bull castrated
chindar har adult bull uncastrated
chiyar young bull
buṣooṣo calf
bua cow
buaṭar young cow

Iljum update:  September 2023

Burushaski Baaṣe Qhidmaat (BLS)

Ganesh old city mosque primary.jpg
Share