Thoṣ baring

Khole websiteaṭe thoṣ chiizinge baaraulo mamar taqpa echan.

Thoṣ chiizing:

  • Jandaariśo, phamol ke ṣapikuce uiikićiṅ (Luġat)
  • Daa Sahiifamiṅe Duġaaṭum Bariṅ
  • Nagare Look Nimashing
  • Sahiifamiṅe Dughaaṭum Bariṅ
  • Kisare Minas (Yoorkoe Minashing, Egucarase faharist 6)
  • Lorimere gaṭi etum altar-turma-alto look minaśiṅ (Yoorkoe Minashing, Egucarase faharist 6)
  • Hazrat Iisaa 13.4 - 16.1 (Sahiifaming, Egucarase faharist 1)

 

Gute hisaa maafuuz etase gane baring:
har adult bull castrated
chindar har adult bull uncastrated
chiyar young bull
buṣooṣo calf
bua cow
buaṭar young cow

Iljum update:  December 2022

Burushaski Baaṣe Qhidmaat (BLS)

Ganesh old city mosque primary.jpg