Thoṣ baring

Khole websiteaṭe thoṣ chiizinge baaraulo mamar taqpa echan.

Iljum hisaulo thoṣ chiizing:

  • Hazrat Yaaquube Qisa: 11.1 - Hazrat Yaaquub Beet-Eelar phar manaas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
  • Hazrat Yaaquube Qisa: 11.2 - Hazrat  Raaqhil daa Hazrat Ishaaq daal manaas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
  • Hazrat Yaaquube Qisa: 12 - Iisaoe ẓaal ke Idoome thamo (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
  • Touseef Abbas: Lorimer ċum gaṭi etum Look Minashing 3.2 - Buzur Jamhuur ke Alqash Waziir (Dimeyalase gane, Yoorkoe Minashing, Eguċarase faharist 6)
  • Muhammad Shafa: 9 - Bilashoe umoos (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
  • Touseef Abbas: Lorimer ċum gaṭi etum Look Minashing 3.3 - Buzur Jamhuur ke Alqash Waziir (Dimeyalase gane, Yoorkoe Minashing, Eguċarase faharist 6)
  • Touseef Abbas: Lorimer ċum gaṭi etum Look Minashing 3.4 - Buzur Jamhuur ke Alqash Waziir (Dimeyalase gane, Yoorkoe Minashing, Eguċarase faharist 6)

ٰGute hisaulo thoṣ chiizing:

  • Touseef Abbas: Lorimer ċum gaṭi etum Look Minashing 3.5 - Buzur Jamhuur ke Alqash Waziir (Dimeyalase gane, Yoorkoe Minashing, Eguċarase faharist 6)
Gute hisaa maafuuz etase gane baring:
yaṭkuin duroe uyum ine
zhangguin thame afsar
ḍakaalo ćhumare dusċak hirum etas ine
harakin tham epachi hariip egharas ine
akaabirting buzurgisho
ċon ghulaam
rac̣hoono rac̣, ċar

Iljum update: 5 May 2021

Burushaski Baaṣe Qhidmaat (BLS)

Ganesh old city mosque primary.jpg