Thoṣ baring

Khole websiteaṭe thoṣ chiizinge baaraulo mamar taqpa echan.

Gute hisaulo thoṣ chiizing:

 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 10.1 - Hazrat Iisaa iimo 72 shaagirdaroar shalda-hamas etimi  daa Tooba ayetasho sisar afsuus (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 10.2 - Hazrat Iisaa 72 shaagirdaro phar numan duuman daa Qhudaaye sirkuyang menar sarke biċan (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 10.3 - Neek Saamriye Misaal daa Hazrat Iisaa chaghaming doyalas shua duro bila (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 11.1 - Hazrat Iisaa iimo shaagirdaro duaa oikinas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 11.2 - Hazrat Iisaale Qhudaaye shat (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 11.3 - Sise Hazrat Iisaa ċum Qhudaaye hayan dumaras daa Qhudaaye taaliime sangkuṣ (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 11.4 - Pharisiting ke Qhudaaye Sujo Qaanuune aalimtinge sis gumuraa ochaan (Dimeyalase gane, Sahiifaming)

Iljum hisaulo thoṣ chiizing:

 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 10.1 - Hazrat Ishaaq dimanas daa Hazrat Haajira daa Hazrat Ismaaiil haa ċum hole guwas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 10.2 - Biir-Sabaulo kaaṭ-waada pusuwas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Qurban Ali: 17 - Thame meherbaani (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 11 - Qhudaaye Hazrat Ibraahiim ċum imtihaan ganas daa Nahuure Yua (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Shaban Ali: 18 - Mayalguse chagha (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Shaban Ali: 19 - Soonikooṭum diwaaki (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Farman Ali: 20 - Jinane kaa chal (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 12 - Hazrat Saara daal manaas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 13.1 - Hazrat Ishaaqe Gar 1 (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 13.2 - Hazrat Ishaaqe Gar 2 (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 13.3 - Hazrat Ishaaqe Gar 3 (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Farman Ali: 21 - Ćhiṣe gus ke sindaa gus (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Ghulam Abbas: 22 - Biṭan Qhimiitoe piishangooiming (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 9.3 - Hazrat Iisaa hilesanaṭum ghuniqiṣ jin daal etimi (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagiye Qisa: 9.4 - Hazrat Iisaa ċum daa taaliim daa In ċe dushmaniye waaqiyaat (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Ghulam Abbas: 23 - Chumaro Chumarsing dimanas (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Ghulam Abbas: 24 - Gheniṣe gus (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Ghulam Abbas: 25 - Mayalgus muyeeċas (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Ghulam Abbas: 26 - Shikaariaṭe hamla (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
Gute hisaa maafuuz etase gane baring:
yaṭkuin duroe uyum ine
zhangguin thame afsar
ḍakaalo ćhumare dusċak hirum etas ine
harakin tham epachi hariip egharas ine
akaabirting buzurgisho
ċon ghulaam
rac̣hoono rac̣, ċar

Iljum update: 11 October 2021

Burushaski Baaṣe Qhidmaat (BLS)

Ganesh old city mosque primary.jpg