Thoṣ baring

Khole websiteaṭe thoṣ chiizinge baaraulo mamar taqpa echan.

Gute hisaulo thoṣ chiizing:

  • Hazrat Yaaquube Qisa (thoṣ eguċarase faharist): 2 - Hazrat Ishaaq daa Abimalik Tham (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
  • Muhammad Shafa: 7 - Ċhindi Tha Skauṭ Bachat Otas (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
  • Hazrat Yaaquube Qisa: 3 - Hazrat Ishaaqe phaṣulum Duaaming (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
  • Hazrat Yaaquube Qisa: 4 - Hazrat Ishaaqe Hazrat Yaaquub Kanaao Etas daa Hazrat Yaaquube Yuulji (Dimeyalase gane, Sahiifaming)

ٰٰIljum hisaulo thoṣ chiizing:

  • Muhammad Shafa: 5 - Walto Daltashko Pariting (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
  • Touseef Abbas: 2.2 - Ruume ghariip Hir ke Iraane Tham (Lorimer ċum gaṭi etum look minasan, yarkamaasum baago, Dimeyalas, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 6).
  • Muhammad Shafa: 6 - Hir-Bilashoe kaa Chal (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
  • Touseef Abbas: 2.3 - Ruume ghariip Hir ke Iraane Tham (Lorimer ċum gaṭi etum look minasan, yarkamaasum baago, Dimeyalas, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 6).
  • Hazrat Yaaquube Qisa (thoṣ eguċarase faharist): Yarkamaasum Bar daa 1 - Hazrat Ibraahiim daal manaas ċum Hazrat Yaaquub qhaa (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
Gute hisaa maafuuz etase gane baring:
ċarei hifaazat etas
ċar hifaazat etas ine
guneec̣o daanishman
koor ghaar
danaṣ c̣haa gane
daċhei guwaa
khor daawat

Iljum update: 18 February 2021

Burushaski Baaṣe Qhidmaat (BLS)

Ganesh old city mosque primary.jpg