Thoṣ baring

Khole websiteaṭe thoṣ chiizinge baaraulo mamar taqpa echan.

Thoṣ chiizing:

  • Nagare Look Nimashing
  • Sahiifamiṅe Dughaaṭum Bariṅ

 

Gute hisaa maafuuz etase gane baring:
koor ghaar
khor daawat
nigor-adat etas tama oomanas
maring shua
niyoong gar
ḍalo guḍuuri
guṭi joṭ ha

Iljum update: April 2022

Burushaski Baaṣe Qhidmaat (BLS)

Ganesh old city mosque primary.jpg