Thoṣ baring

Khole websiteaṭe thoṣ chiizinge baaraulo mamar taqpa echan.

Iljum hisaulo thoṣ chiizing:

 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 6.1 - Sabbat Gunċe Duro Ayetas Qaanuun (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 6.2 - Hazrat Iisaa iimo 12 Duraċisho Dosqaṭas daa Abashing ke Rahating (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 6.3 - Dushmane kaa ke Shul Etas daa Qhudaa Astamgaaro bai (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 6.4 - Osulo biluman Uumusaṭar daa Damane Bar ganasho ke akanasho Sis (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 7.1 - Ruume fooji afsare bac̣ik daa Hazrat Iisaa geeskus gusmo iirum muii desparas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 7.2 - Hazrat Iisaa ke Hazrat Yahyaa hikmat (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 7.3 - Gunaagaar gusmo gunaaming baqhsiṣ manimi (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Touseef Abbas: Lorimer ċum gaṭi etum Look Minashing 3.7 - Buzur Jamhuur ke Alqash Waziir (Dimeyalase gane, Yoorkoe Minashing, Eguċarase faharist 6)
 • Malik Azhdar: 11 - Jine kaa Salamaa (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 8.1 - Qhudaaye Sujo Kalaame misaal bo juan (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 8.2 - Sise osulum baring sarke meeimi, Hazrat Iisaa imi ke ec̣ukoon daa Hazrat Iisaa tuufaan espasas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 8.3 - Hazrat Iisaa hiranaṭum jinongo daal otas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 8.4 - Hazrat Iisaa gusan warċ motas daa dasinan dumosparas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)

Gute hisaulo thoṣ chiizing:

 • Touseef Abbas: Lorimer ċum gaṭi etum Look Minashing 3.5 - Buzur Jamhuur ke Alqash Waziir (Dimeyalase gane, Yoorkoe Minashing, Eguċarase faharist 6)
 • Touseef Abbas: Lorimer ċum gaṭi etum Look Minashing 3.8 - Buzur Jamhuur ke Alqash Waziir (Dimeyalase gane, Yoorkoe Minashing, Eguċarase faharist 6)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 9.1 - Hazrat Iisaa iimo duraċishoar iqhtiyaar ućhias daa Hazrat Iisaa ċhindi saas sis ṣapik oosiras (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 9.2 - Hazrat Iisaa Masiih iċi tayas daa Hazrat Iisaa Hazrat Muusaa ke Hazrat Iliyaase kaa ṭhumuk manaas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Muhammed Ali Khan: 12 - Jine kaa Sail Etas (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 0 - Hazrat Ibraahiim - Yarkamaasum Bar (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 1.1 - Qhudaaye Hazrat Abraamar Shalda (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 1.2 - Hazrat Abraam qaht yaarum Misirar nias (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 2 - Hazrat Abraam ke Hazrat Luut uiċe manaas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 3.1 - Hazrat Abraame Hazrat Luute jii deespasas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Ibraahiime Qisa: 3.2 - Tham Malik-Sadaqe Duaa-Nafashing Etaskuṣ (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
Gute hisaa maafuuz etase gane baring:
yaṭkuin duroe uyum ine
zhangguin thame afsar
ḍakaalo ćhumare dusċak hirum etas ine
harakin tham epachi hariip egharas ine
akaabirting buzurgisho
ċon ghulaam
rac̣hoono rac̣, ċar

Iljum update: 22 July 2021

Burushaski Baaṣe Qhidmaat (BLS)

Ganesh old city mosque primary.jpg