Thoṣ baring

Khole websiteaṭe thoṣ chiizinge baaraulo mamar taqpa echan.

Gute hisaulo thoṣ chiizing:

 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 6.1 - Sabbat Gunċe Duro Ayetas Qaanuun (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 6.2 - Hazrat Iisaa iimo 12 Duraċisho Dosqaṭas daa Abashing ke Rahating (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 6.3 - Dushmane kaa ke Shul Etas daa Qhudaa Astamgaaro bai (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 6.4 - Osulo biluman Uumusaṭar daa Damane Bar ganasho ke akanasho Sis (Dimeyalase gane, Sahiifaming)

ٰIljum hisaulo thoṣ chiizing:

 • Touseef Abbas: Lorimer ċum gaṭi etum Look Minashing 3.5 - Buzur Jamhuur ke Alqash Waziir (Dimeyalase gane, Yoorkoe Minashing, Eguċarase faharist 6)
 • Thoṣ silsila - Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 0 - Yarkamaasum Bar daa 4.1 - Ibiliise Hazrat Iisaa Epilanase Chamaaṭ Etimi (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 4.2 - Naasarate Sise Hazrat Iisaa kaa Gaṭ Ganuman (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 4.3 - Hazrat Iisaa Hiranaṭum Jin Daal Etimi daa buṭan Sis Warċ Otimi (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Touseef Abbas: Lorimer ċum gaṭi etum Look Minashing 3.6 - Buzur Jamhuur ke Alqash Waziir (Dimeyalase gane, Yoorkoe Minashing, Eguċarase faharist 6)
 • Muhammad Shafa: 10 - Paritinge Oi (Nager, Yoorkoe Minashing, Egharase faharist 1).
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 5.1 - Hazrat Iisaa iimo yarkamaasmo shaagirdaro uyanas (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 5.2 - Hazrat Iisaa phalangie biyai iċi duusum sisan daa faalij imanum sisan warċ etimi (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
 • Hazrat Iisaa Zindagie Qisa: 5.3 - Hazrat Iisaa gunaagaar sise kaa ṣapik ṣimi daa thoṣ taaliim ke yarmo yoorkoming (Dimeyalase gane, Sahiifaming)
Gute hisaa maafuuz etase gane baring:
yaṭkuin duroe uyum ine
zhangguin thame afsar
ḍakaalo ćhumare dusċak hirum etas ine
harakin tham epachi hariip egharas ine
akaabirting buzurgisho
ċon ghulaam
rac̣hoono rac̣, ċar

Iljum update: 8 June 2021

Burushaski Baaṣe Qhidmaat (BLS)

Ganesh old city mosque primary.jpg